Публикации

2022
Отчет по публикациям за 2022 г.
2021
Отчет по публикациям за 2021 г.
2020
Основные результаты научно-исследовательских работ за 2020 г.
Отчет по публикациям за 2020 г.
2019
Отчет по публикациям за 2019 г.
2018
Отчет по публикациям за 2018 г.
2017
Отчет по публикациям за 2017 г.
2016
Отчеты по публикациям за 2016 г.
2015
Отчеты публикаций за 2015 год
2014
Основные результаты научно-исследовательских работ за 2014 г.